fbpx
14.3 C
Vranje
nedelja, 25.02.2024

Raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa

Odabrani članci

Slobodna reč
Slobodna reč
Društveno angažovan, objektivan i nezavisan nacionalni portal sa sedištem u Vranju.

VRANJE – Gradsko veće raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2024. godini. Konkurs se raspisuje za projekte: za proizvodnju medijskih sadržaja, kao i za stručnu edukaciju, unapređenje profesionalnih i etičkih standarda, i istraživanje u oblasti javnog informisanja.

Konkurs se raspisuje i sredstva dodeljuju za projekte čija realizacija može trajati do godinu dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava. Prilikom zaključivanja ugovora sa svakim korisnikom određuje se rok za realizaciju projekta, u skladu sa planom projektnih aktivnosti.

Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja i stručne edukacije, unapređenja profesionalnih i etičkih standarda, i istraživanja u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2024. godini iznose 30 miliona dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 12 miliona dinara.

Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom, u šest primeraka – popunjenu i potpisanu prijavu (Obrazac 1) u šest primeraka. Obrazac 1 se sastoji iz predloga projekta i budžeta projekta i preuzima se sa veb-sajta Grada Vranja (www.vranje.org.rs); Bodovnu listu za ocenu projekta proizvodnje medijskih sadržaja (Obrazac 4), ili Bodovnu listu za ocenu projekta za stručne edukacije, unapređenje profesionalnih i etičkih standard, i istraživanja u oblasti javnog informisanja (Obrazac 5), u tri primerka (u zavisnosti od vrste projekta).

Obavezno spojiti predlog projekta, budžet projekta i bodovnu listu u jednu celinu (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja).

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja na veb-sajtu Grada Vranja, odnosno od 13. do 27. februara. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana  zaključenja konkursa.

Konkurs i obrazac za prijavu objavljuju se na na veb-sajtu Grada Vranja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana br. 1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2024. godini“ ili predajom u Uslužni centar Gradske uprave, na šalteru broj 1 – Pisarnica.

Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku „Ne otvarati“.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova, pozivom na broj telefona 017/421 029.

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci