fbpx
13 C
Vranje
ponedeljak, 02.10.2023

Raspisan Javni poziv za zapošljavanje onih koji teže nalaze posao

Odabrani članci

Grad Vranje
Grad Vranjehttp://www.vranje.org.rs
Služba za odnose sa javnošću grada Vranja na zvaničnom sajtu dnevno ažurira informacije o radu lokalne izvršne i zakonodavne vlasti. Izrađuje Informator o radu organa Grada i bilten "Mesečnik".

VRANJE – Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Vranje raspisali su Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2023. godini. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Vranje – Grad Vranje.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja. Visina subvencije određena je stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije i iznosi 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS.

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Nacionalnoj službi/Filijala Vranje, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preuzeti sa sajta Nacionalne službe www.nsz.gov.rs ili sajta grada Vranja www.vranje.org.rs. Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Informacije o meri i delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Vranje ili na sajtu www.nsz.gov.rs, kao i na sajtu Grada Vranja www.vranje.org.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe i zvaničnom sajtu grada Vranja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 14.07.2023. godine.

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Vranje raspisali su Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2023. godini. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Vranje – Grad Vranje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva.

Zahtev sa biznis planom podnosi se Nacionalnoj službi/Filijala Vranje, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs ili sajta Grada www.vranje.org.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe, kao i na sajtu grada Vranja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.08.2023. godine.14

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci