fbpx
8.7 C
Vranje
sreda, 21.02.2024

Prvo 47.000, sada još 7.000 evra: Zbog „neočekivanih okolnosti“ još novca za ogradu

Odabrani članci

Slobodna reč
Slobodna reč
Društveno angažovan, objektivan i nezavisan nacionalni portal sa sedištem u Vranju.

VRANJE – Građani i građanke Vranja platiće dodatnih 811.000 dinara za „rekonstrukciju ogradnog zida na Gradskom stadionu“, zbog „nepredvidivih okolnosti“. Ukupna vrednost rekonstrukcije, pre ove izmene, bila je 5.547.580 dinara bez PDV-a, a sada je 6.358.609,50 dinara bez PDV-a, navodi se u dokumentaciji o izmeni ugovora dostupnoj na Portalu javnih nabavki (PJN).

Kako se navodi, „potreba za izmenom nastala je zbog okolnosti koje savestan naručilac nije mogao da predvidi“, a kao razlozi za izmenu navodi se „potreba za dodatnim radovima, uslugama ili dobrima koji su postali neophodni„.

„Promene konfiguracije i nivelacije postojećeg terena, sastav zemljišta ispod starog potpornog zida i prilikom izvođenja radova, odnosno uklanjanje nestabilnog kamenog materijala, došlo do zaključka da je podloga nedovoljno čista i nestabilna, a prilikom iskopa novog temelja utvrđeno da se nosivost tla dovodi u pitanje, kao i statička stabilnost postojećeg zida“ – navedene su, u dokumentaciji na PJN, „okolnosti zbog kojih je izmena nužna“, te objašnjena priroda tih „nepredvidivih okolnosti“.

Podsetimo, procenjenja vrednost ove javne nabavke, čiji su naručioci Ministarstvo sporta i Gradska uprava Grada Vranja, bila je 5.942.734 dinara bez PDV-a, a ugovor je dodeljen grupi ponuđača – „AD Crna Trava Leskovac“, „Jugoelektro d.o.o. Vranje“ i „Trnda d.o.o. Vranje“.

U dokumentu koji se odnosi na tehničku specifikaciju navodi se da će se rekonstruisati ogradni zid od opeke.

„Postojeći ogradni zid od opeke, koji ograđuje katastarsku parcelu broj 7773 KO Vranje, rekonstruisaće se u smislu otklanjanja oštećenja i promene izgleda, tako da se postojeći zid ojača rabic mrežom i malteriše u sloju produžnog maltera debljine 2,5 centimetra, nakon čega će se obojiti fasadnom bojom“ – piše u dokumentaciji o ovoj javnoj nabavci.

Dalje je navedeno da u cenu ulazi i „pomoćna skela po potrebi“, a projektom rekonstrukcije obuhvaćena je i „izrada armiranog betonskog serklaža ‘kape’ MB 30 iznad gornje ivice zida“, kao i „nabavka materijala i obostrano bojenje zidnih površina fasadnom bojom u dva sloja“.

„Metalna ograda prema ulici Kosovskoj ne može se postaviti na postojeći betonski potporni zid iz razloga što je isti, usled atmosferskih uticaja i perioda eksploatacije (izgrađen pre četrdesetak godina), dosta oštećen i statički oslabljen. Zato je potrebno da se izradi ojačanje istog kako bi se, pre svega, obezbedio i zaštitio prostor Gradskog stadiona, a ujedno na njemu bezbedno izvršila montaža metalne ograde“ – piše u delu dokumentacije o rekonstukciji metalne ograde oko stadiona.

Za planiranu rekonstrukciju, kako se navodi, potrebno je izvesti sledeće radove: demontaža postojeće metalne ograde, nabavka materijala, izrada, montaža, antikorozivna zaštita i bojenje čelične konstrukcije ograde.

Garantni rok za sve izvedene radove iznosi 24 meseca, dok rok za izvođenje radova ne može biti duži od 70 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao od strane stručnog nadzora.

„U postupku javne nabavke naručilac dodeljuje ugovor ekonomski najpovoljnijoj ponudi koju određuje na osnovu kriterijuma cene“, piše u dostupnoj dokumentaciji.

Pročitajte više:

Grad daje 50.000 evra za malterisanje zida od cigle i metalnu ogradu oko stadiona

 

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklama -
- Reklama -

Poslednji članci