fbpx
6.1 C
Vranje
četvrtak, 23.03.2023

Danas: Hoće li nastavnici roditeljima pisati obrazloženja za svaku ocenu

Odabrani članci

Slobodna reč
Slobodna reč
Društveno angažovan, objektivan i nezavisan nacionalni portal sa sedištem u Vranju.

BEOGRAD – Nastavnici neće biti obavezni da na zahtev roditelja pišu obrazloženje za svaku ocenu. Takvo rešenje neće biti uneto u predstojeće izmene krovnog obrazovnog zakona na kojima se trenutno radi, nezvanično je potvrđeno Danasu iz više izvora.

Informacija da će roditelji moći da traže objašnjenje za svaku ocenu koju njihovo dete dobije tokom školske godine, te da će nastavnici biti obavezni da obrazloženje sroče u pisanoj izjavi i dostave direktoru škole, pojavila se u pojedinim medijima, nakon što je u javnost „procurela“ radna verzija izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV).

U Ministarstvu prosvete rečeno je Danasu da je nacrt izmena i dopuna ZOSOV-a u pripremi i da nije upućen na javnu raspravu zbog čega nisu želeli da komentarišu neka od potencijalnih rešenja. Međutim, nezvanično je potvrđeno Danasu da to što se pojavilo u medijima nije tačno.

Problem je nastao zbog nepreciznog tumačenja člana 82 ZOSOV-a koji definiše prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit.

Prema aktuelnim propisima nastavnik jeste obavezan da pismeno obrazloži svaku ocenu koju daje tokom školske godine, uključujući zaključnu i ocenu na ispitu, ukoliko učenik ili njegov roditelj uloži prigovor.

Zakon, naime, predviđa da direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenjskim starešinom, rešenjem odlučuje o prigovoru, „prethodno pribavljajući izjavu nastavnika“.

Ova odredba je predviđena i u radnoj verziji izmena zakona, u koju je Danas imao uvid, s tim što je detaljnije pojašnjena, ali je ostala identična rečenica da odluci o tome da li je prigovor na ocenu opravdan ili ne, mora da prethodi izjašnjenje nastavnika, odnosno njegovo pojašnjenje kako je do konkretne ocene došao.

Kada je reč o prigovoru na ocenu iz vladanja, obrazloženje daje odeljenjski starešina.

Da ocene nisu tajna nije nikakva novina. Naprotiv, pravilnici o ocenjivanju i u osnovnoj i u srednjoj školi propisuju da je „ocena javna i saopštava se učeniku odmah po dobijanju, sa obrazloženjem“.

„Obrazloženje ocene sadrži preporuku koje aktivnosti učenik treba da preduzme u daljem radu“, piše u pravilnicima.

Takođe, pravilnici definišu da „učenik i roditelj ima pravo na obrazloženje ocene, kao i pravo uvida u rad učenika (pismene radove, kontrolne zadatke, testove znanja, proizvode praktičnog rada, prezentacije i dr.) na osnovu koga je ocena data“.

Nastavnici nisu dužni da u elektronskom dnevniku pišu detaljno obrazloženje, ali je praksa da se uz ocenu navede oblast iz koje je učenik odgovarao, odnosno imao pisanu proveru znanja. Neki nastavnici svoja zapažanja upisuju i kada beleže aktivnosti đaka pomoću emotikona koji označavaju „uspešan“ (zeleni „smajli“), „zadovoljava“ (žuti „ravnić“) i „ne zadovoljava“ (crveni „tužić“).

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.
Instalirajte mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App Store.

- Reklame -
- Reklame -

Poslednji članci